ABACO

280 SAN ARSENIO

LUOGO : SAN ARSENIO
TIPOLOGIA :FACCIATA IN COTTO